2.8.06

Sosialaeth i'r Cymry

Mae'r Connolly Forum yn ail gyhoeddi un o clasuron sosialaeth gweriniaethol Cymreig sef y llyfryn dwyieithog - Sosialaeth i'r Cymry. Gallwch archebu eich copi drwy cysylltu a International Republican Socialist Network2057 15th Street, Suite BSan Francisco, CA 94114 USA, neu Connolly_Forum@hotmail.com.

Ysgrifennwyd y pamffled gan Gareth Miles a Robert Griffiths . Ac aeth y ddau ymlaen i ffurfio'r WSRM, mudiad mwyaf llwyddianus y chwith gweriniaethol.

Mae'r Connolly Association wedi ei enwi ar ol cawr o sosialydd gweriniaethol - James Connolly. Ac fel mae'd dyfyniad isod yn dangos, mae'r geiriau yr oedd Connolly yn ei siarad a'u sgrifennu dros can mlynedd yn ol yn dal yn wir heddiw. Jest cyfnewidiwch y gair Iwerddon am Gymru!

“If you remove the English Army tomorrow and hoist the green flag over Dublin Castle, unless you set about the organization of the Socialist Republic your efforts will be in vain. England will still rule you. She would rule you through her capitalists, through her landlords, through her financiers, through the whole array of commercial and individualist institutions she has planted in this country and watered with the tears of our mothers and the blood of our martyrs”.
- James Connolly, o Socialism and Nationalism in Shan Van Vocht, Ionawr 1897

Ond yn fwy na hyn, heb cynnig y Weriniaeth Sosialaidd, heb ddangos yr hyn sy'n bosib, ni fydd y mudiad cenedlaethol yn gallu ysbrydoli trwch y Cymry i ymuno yn y frwydr. Er bo'r arolwg a gwnaed gan Wales on Sunday (yn dangos 52% o blaid anibyniaeth) yn dangos yn glir nad oes gelyniaeth mawr ymysg y gweithwyr i'r syniad o anibynniaeth. Nid ydym yn fodlon brwydro drosto os yw'n golygu dim mwy na chwanneg y gyrfau ariannog i wleidyddion. Dydi hi ddim werth brwydro dros cael ein dosbarth rheoli ein hunain yn ein gormesu yn Gymraeg. Dyma neges a rhaglen Connolly i'r rhai ym Mhlaid Cymru sydd eisiau gweld Cymru annibynnol.

1 Sylwadau:

Blogger Madyn dywedodd...

Unrhywun wedi archebu'r pamffled eto? Dwi newydd neud. Cofio ei ddarllen blynyddoedd yn ol a cael fy ysbrydoli. Ond does dim cliw gen i lle mae'r copi rwan.

7:22 PM  

Post a Comment

<< Hafan