6.8.06

Brwydro i adenill sir y ffin.

Mae'r mudiad gweriniaethol Cymreig, Balchder Cymru, yn ymgyrchu i gael newid cod post Sir y Fflint er mwyn pwysleisio nad yw'r ardal yn rhan o Loegr. Gallwch weld mwy am yr ymgyrch yma www.notcheshire.moonfruit.com.

Mae ymgyrchoedd fel hyn yn ffordd bwysig o godi ymwybyddiaeth ein pobl o safle darostyngedig Cymru fel gwlad, ac yn debyg o rhoi tan ym mol y Cymry pot cwrw. Am y rhesymau yma mae'r ymgyrch i'w ganmol. Ond peidied neb a meddwl mai ymladd dros ryw fan symbolau gwladol fel cod post Cymreig, Adeilad Senedd, byddin, passport neu swyddogion mewnfudo yr ydym ni. Nid newid cyfeiriadau mae'r cwmniau mawr fatha Tesco, Mc Donalds a Holiday Inn yn ei ddefnyddio yw'r rheswm dros gael Cymru annibynnol ond yn hytrach newid eu ffordd o weithredu a'u rhoi o dan rheolaeth y gweithwyr ac i sicrhau bywyd gwell i werin Cymru.

Dim ond y weledigaeth yma, a'r addewid o well fyd all creu mudiad digon cryf i herio'r ymerodaraeth brydeinig.

3 Sylwadau:

Anonymous a phillips dywedodd...

Digon gwir - mae angen ir cwmniau ma gwerthfawrogi fod nhw wedi dod DROST Y FFIN a ddim dal yn ganlo Lloegr
Maer ymderch yma yn mynd i ddod a mwy o fobol at yr achos Gymreig

5:15 PM  
Anonymous a phillips dywedodd...

sorri A phillips www.balchdercymru.com oedd huna i fod

5:16 PM  
Blogger Madyn dywedodd...

Diolch Adam. Os oes unrhyw brotestiadau neu weithredoedd ynghlwm a'r ymgyrch mae croeso i ti eu hysbysebvu ar y fforwm drafod. (gweler y ddolen ar dde'r blog). Bydd pobl yn gallu dod draw i gefnogi wedyn a thrafod a chynnig syniadau eraill efallai.

2:52 PM  

Post a Comment

<< Hafan